Even voor de duidelijkheid de vragen, voor degenen die het niet meer zouden weten.

< Hoofdvraag > :
Wat is de wisselwerking tussen kunst en wetenschap vroeger en nu? (Panamarenko versus Da Vinci.)


1. We gaan Panamarenko en Da Vinci even toelichten :
Wie zijn ze ? Wat deden ze? (mens, wetenschapper/uitvinder, kunstenaar e.a. )


2. De vliegwerken
2.1. Welke zijn de belangrijkste vliegwerken die Leonardo heeft voortgebracht?
  • Hoe zijn ze tot stand gekomen?
  • Wat hebben ze teweeg gebracht
  • Wisselwerking kunst - wetenschap

2.2 . Wat zijn de belangrijkste vliegwerken van Panamarenko?
  • Hoe zijn ze tot stand gekomen?
  • Wat hebben ze teweeggebracht?
  • Wisselwerking kunst - wetenschap

3. Wat is de link tussen da Vinci en Panamarenko?