Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 25/10/’07

Aanwezig: Lore Brepoels, Carolyn Collinet, Marijke Daems, Rachel De Beule,
Kevin de Winne, Giel Kremers, Serena Muto en Peter van Cauter.


Voorzitter: Peter van Cauter
Secretaris: Rachel De Beule


Agendapunten:

1. Bespreking lay-out wikispace
2. Het tot stand brengen van het inhoudelijk gedeelte van onze website


1. Bespreking lay-out Wikispace:

We zijn tot het besluit gekomen dat we niet echt tevreden zijn met de lay-out van onze website.
Er worden enkele nieuwe ideeën besproken.
· Links worden bronnen.
· Nieuwe, ordelijke onderverdeling van onze onderzoeksvragen.
· Als we klikken op de verschillende onderverdelingen wordt er automatisch het antwoord
hierop weergegeven.
· Nieuwe voorpagina met onze naam en inleiding.
· Liedjes toevoegen aan site.(Als we over da Vinci iets lezen, horen we een liedje van da Vinci
en als we iets lezen over Panamarenko, horen we een liedje over Panamarenko)
· Bij de link naar het startdocument willen we onmiddellijk het startdocument verkrijgen.
(niet nog een extra link)
· Andere felle kleur (de andere groep heeft ongeveer dezelfde kleur).


2. Tot stand brengen van het inhoudelijk gedeelte voor onze website:

· Carolyn en Giel werken verder aan hun deeltje voor het inhoudelijke gedeelte voor onze website.
· Peter en Kevin veranderen het uitzicht (kleur, afbeelding) van onze website
· Lore vervolledigt haar deeltje voor het inhoudelijke gedeelte voor onze website
· Marijke en Serena overlopen en passen de introductie van onze website aan.
· Rachel voegt de verschillende delen voor het inhoudelijke gedeelte samen en past de lay-out aan


To do’s:

  • De bijlage in de cursus eens bekijken (van p 58)
  • Iedereen heeft de opdracht meegekregen om eens na de denken over het miniproject
en enkele ideeën hierover te verzamelen.
  • Voorzitter van volgende DA bereidt zich voor : Carolyn/ Peter
>
> Volgende vergadering: 8/11/’07 in B206