Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 04/10/07

Aanwezig: Lore Brepoels, Carolyn Collinet, Marijke Daems, Rachel de Beule, Kevin de Winne, Giel Kreemers, Serena Muto en Peter van Cauter:

Voorzitter: Giel Kreemers
Notularis: Serena Muto


Agendapunten:
  1. Bijwonen van de Wikisessie
  2. Overlopen van de SAM-schaal
  3. Naam van de Wikispace
  4. Voorbereiden startdocument
  5. Probleemverkenning/ Taakverdeling
  6. Schema werkverdeling


1. Bijwonen van de Wikisessie

Het bijwonen van de Wikisessie in het aardrijkskundelokaal. Dit duurde ongeveer een half uur. Er werd ons uitgelegd hoe we een Wiki moeten aanmaken en nuttige tips gegeven.


2. Overlopen van de SAM-schaal

Het overlopen van de schaal voor meting van attitudes en vaardigheden. Hieruit werden onderstaande zeven puntjes als belangrijkste verkozen:
Persoonlijke attitudes en vaardigheden
Initiatief
Inzet en doorzettingsvermogen
Discipline en stiptheid
Organisatorische attitudes en vaardigheden
Kwaliteitsvol en resultaatgericht
Sociale attitudes en vaardigheden
Sociale houding
Communiceren
Cognitieve attitudes en vaardigheden
Leergierigheid en interesse


3. Naam van de Wikispace

Hier was er een voorstel van Giel: Art - Sci van Art en Science dus het is http://art-sci.wikispaces.com geworden.


4. Voorbereiden startdocument

De voorbereiding van het startdocument is online terug te vinden.


5. Probleemverkenning / Taakverdeling

Iedereen kreeg een onderwerp toegewezen en iedereen dient zich tegen de volgende vergadering hierin te verdiepen en informatie mee te brengen.


6. Schema werkverdeling

Iedereen kreeg zijn taak toegewezen voor de volgende ateliers:

DA 1è Secretaris: Peter; Projectleider: Carolyn
DA 2 è S: Marijke; PL: Kevin
DA 3 è S: Lore; PL: Marijke
DA 4 è S: Serena; PL: Giel
DA 5 è S: Rachel; PL: Peter
DA 6 è S: Carolyn; PL: Rachel
DA 7 è S: Giel; PL: Lore
DA 8 è S: Kevin; PL: Serena
DA 9è S: Peter; PL: Carolyn
DA 10è S: Marijke; PL:Kevin


To do’s:

Allen: informatie verzamelen rond afgesproken deel
Marijke: vergadering volgende week voorbereiden


Volgende vergadering: 11/10/07 in A103