Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 29/11/07

Aanwezig: Brepoels Lore, Collinet Carolyn, Deams Marijke, De Beule Rachel, De Winne Kevin, Kreemers Giel, Muto Serena, Van Cauter Peter
Afwezig:
Verontschuldigd:/

Voorzitter: Brepoels Lore
notularis: Muto Serena


Agendapunten:

  1. Wiki, laatste aanpassingen.
  2. Mini-project1. Wiki laatste aanpassingen

De laatste aanpassingen aan de inhoudelijke wiki worden gemaakt, voorpagina wordt verfraaid, lelijke art-sci weg. Welkomsttekst maken, bijschrift bij de foto’s zetten. Opmaak van de link veranderen, andere kleur.


2. Mini-project

Leerlingenbundel:
Er worden meer didactische werkvormen gemaakt in de vorm van spelletjes, ieder zorgt voor het eigen spel binnen zijn onderwerp.

Indeling van de leerlingenbundel:

1. Titel
2. Voorwoord
3. Titel van elk onderdeel + vraagjes
4. Multiple choice (ruimte voor hun vragen)
5. Samenvattingen

Wie heeft welk soort spel?
Kevin: letters in volgorde
Marijke en Rachel: combineeroefening
Peter: woordzoeker.
Lore en Carolyn: doolhof
Serena : rebus

To do’s:

Allen: doorsturen van didactische werkvormen naar Serena die deze bundelt in de leerkrachtenbundel.
Marijke: alle werkvormend doorsturen naar Marijke. Zij maakt de leerlingenbundel.
Rachel: VOETEN
Volgende vergadering: 6-12-07 in lokaal B206