Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 6/12/07

Aanwezig: Brepoels Lore, Collinet Carolyn, Deams Marijke, De Beule Rachel, De Winne Kevin, Muto Serena en Van Cauter Peter
Verontschuldigd: Kreemers Giel

Voorzitter: De Beule Rachel
Notularis: Collinet Carolyn


Agendapunten:
1. Formaliteiten (leerlingenbundel)
2. Taken


1. Formaliteiten
1.1 Leerlingenbundel

De verschillende opmerkingen betreffende de leerlingenbundel worden behandeld;


1.2 Leerkrachtenbundel

De verschillende opmerkingen betreffende de leerkrachtenbundel worden behandeld;


1.3 Evaluatieformulier

Dit dient nog ingevoegd te worden in beide bundels.


2. Taken

Lore en Carolyn: opsomming Panamarenko
Rachel: opsomming da Vinci
è hulp Serena foto’s
Marijke: bronvermelding aanpassen
Peter: bijschriften bij foto’s + Wiki lay-out
Kevin: evaluatieformulier


To do’s:


Allen: Regelingen betreffende het op punt stellen van de Wiki


Volgende vergadering: examen 13/12/07 om 11 uur