vergadering week 3


Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 11/10/07

Aanwezig: Lore Brepoels, Carolyn Collinet, Marijke Daems, Rachel de Beule, Kevin de Winne, Giel Kreemers, Serena Muto en Peter van Cauter

Voorzitter: Marijke Daems
Notularis: Lore Brepoels

Agendapunten:
  1. Rapporteren eigen taak
  2. Onderzoekvragen
  3. Tentoonstelling diepenbeek
  4. Startdocument


1. Rapporteren eigen taak

Rachel: schilderrijen (Mona Lisa, Laatste Avondmaal frescotechniek.) - bruggen en waterwerken - koepel Doom van Milaan - verborgen Labo in firenze - chieroscuro en sfumato - schilder - filosoof - wetenschapper - kunstenaar - componist - onderzoek naar beweging van water - genie in renaissance - beeldhouwer - architect - natuuronderzoeken - Vele werken niet voltooid- niet tot ons geraakt.

Lore: geboren: 15 april 1452 een buitenechtelijk kind (geen klassieke studie volgen.) - overleden op: 2mei 1519 (franse cloux) - vanwege artistieke kwaliteiten en schilderwerk in opdracht van de kerk(laatste avondmaal)- stond onder bescherming van de paus zelf - aanvaring met de paus (betrapt op anatomisch onderzoek) - Homoseksueel ? - anoniem beschuldigd en vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Peter: stad ontworpen - anatomie - vliegen (geïnspireerd door Icarus) intrekbare kleppen nu bij vliegen - parachute - niet de 1ste vitruvius-man - homofiel? Pedofiel? Na de 19de eeuw verspreid na spaanse inquisitie - wiskundige belevingen in schilderij.

Kevin: controversieel - anatomisch onderzoek strookt niet met kerkgedachte - aanvaring met paus - de aarde is niet het belangrijkste en de zon (egocentrisch) - weinig afmaken - weinig geld - niet gelukkig - linkshandige duivel - tegen de kerk? - enkel herkenning in zijn tijd als beeldhouwer en kunstenaar - nu en uitvindingen.

Serena: film (volgende week samen kijken.)

Carolyn: werken uit alledaagse voorwerpen of uit hun context gehaald - gemanipuleerd - academische experimenten - utopische vliegtijden - objecten voeren ons tussen droom en werkelijkheid door - airomodeller (ging niet van de grond) - vind zich in zaken als aerodynamica en heelal - technologie - zwaartekracht - vliegmachines - niet vliegen maar parodie op moderne - icarische hoogmoed van de permanente vooruitgang - individueel kunstenaar - obsessie voor techniek en wetenschap - fascineert door vliegtuigen VZ’s = insecten - natuurprincipes en pastillenmotor.

Marijke: land - poëzi ßà ironie - kunst - natuurwetenschapper - insecten en dieren - natuur en energie - zelfstudie natuurwetenschappen en bib. Antwerpen - uitgangspunt niets zomaar aanneemt - alles onderzoekt en berekent = uitvinder en ingenieur - mensen op eigen kracht in de lucht te laten bewegen - gefascineerd door Duitse V 1 - pan american airlines and company - veel assemblages die met vliegen te maken hebben.

Giel: hierboven al vermeld.


2. Onderzoeksvragen

Hoofdvraag : Wat is de invloed van kunst op de wetenschap en omgekeerd vroeger en nu?
(Panamarenko versus Da Vinci.)

- Invloed van de vliegwerken op de kunst en wetenschap?

- Heeft de wetenschap een meerwaarde voor de kunst?

- Een heldenstatus via kunst en wetenschap?


3. Tentoonstelling Diepenbeek

Tentoonstelling is niet meer, Giel gaat dit verder uitzoeken.


4. Startdocument

Onderzoeksvragen verder uitwerken.
Taken geven, voor verder uit te werken:

- Invloed van de vliegwerken op de kunst en wetenschap?(Marijke, Serena en peter)

- Heeft de wetenschap een meerwaarde voor de kunst?(rachel, lore)

- Een heldenstatus via kunst en wetenschap? (Giel , Kevin , Carolyn)


To do’s:

Allen: informatie verzamelen rond afgesproken deel
Giel: vergadering van volgende week voorbereiden


Volgende vergadering: datum 19-10-07 in B206