xios_Logo.jpg


VakOverschrijdend WerkenGroep : I
Groepsleden : Brepoels Lore, Collinet Carolyn, Daems Marijke, De Beule Rachel, De Winne Kevin, Kreemers Giel, Muto Serena, Van Cauter Peter
Gekozen casus :Kunst en wetenschappen

EVALUATIECRITERIA UIT SAM-SCHAAL, GEKOZEN DOOR GROEP
1. Initiatief
2. Inzet en doorzettingsvermogen
3. Discipline en stiptheid
4. Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid
5. Sociale houding
6. Communiceren
7. Leergierigheid en interesse

ONDERZOEKSVRA(A)G(EN)
Wat is de invloed van kunst op de wetenschap en omgekeerd vroeger en nu?
Panamarenko versus Da Vinci


WERKWIJZE + TIMING
Hoe gaan jullie dat aanpakken? En welke tussenstappen tegen wanneer?
(Baseer je timing op de planningstabel van p.8 ev.)
Zie planning!

TAAKVERDELING
Wie doet wat? Wie raadpleegt welke bronnen? (internet, bibliotheek, ...) of instanties (organisaties, personen, ...)?
Panamarenko: als kunstenaar (Carolyn), wetenschapper (Giel), mens (Marijke)
Da Vinci: als kunstenaar( Rachel), wetenschapper (Peter), mens (Lore)
De kritiek op Da Vinci (Kevin)
De kritiek op Panamarenko (Giel)
De film: Serena

EINDRESULTATEN / WAT EN WANNEER
(inhoudelijke wiki, bundels miniproject, wikipagina voor leerlingen,...)
Inhoudelijke wiki: donderdag week 4-5
Miniproject: week 8
Wiki leerlingen: week 9
ANDERE AFSPRAKEN BINNEN DE GROEP