Bestuursvergadering Vakoverschrijdend werk 8/11/07

Aanwezig: Lore Brepoels, Carolyn Collinet, Marijke Daems, Rachel de Beule, Kevin de Winne, Giel Kremers, Serena Muto en Peter van Cauter

Voorzitter: Peter van Cauter
Notularis: Carolyn Collinet


Agendapunten:
1. Lay-out Wiki en inhoudelijke Wiki
2. Voorbereiden mini-project
3. Lesverloop
4. To do’s


1. Lay-out Wiki en inhoudelijke Wiki
Wordt in de loop van de week of in het computerlokaal aangepast.

Opmerkingen Arjan Goemans:

- Enkele vliegwerken niet spreken van de vliegwerken omdat ze er niet allemaal onder vallen.
- De leesbaarheid is niet altijd even goed.
- Chronologisch werken voor de vliegwerken en illustraties van de vliegwerken.
- Bijschrift bij foto’s.
- Geen opsomming gebruiken bij vliegwerken.
- Introductie van de vragen.

2. Voorbereiden mini-project

Hoe gaan we het mini-project aanpakken:
- Werken met een spinnenweb: zitten in een kring en brainstormen met een garenbol. De garenbol rondgooien en een vraag lanceren: “bijvoorbeeld wat weet je van kunst?”
- Kruiswoordraadsel.
- Quiz: rondgang bij verschillende verklede leerlingen (wij), die elk wat over een puntje van ons project vertellen zoals bv Da Vinci als kunstenaar en dan volgt daarop een quiz. (klokopschuifsysteem) De personen vertellen hun verhaal en de leerlingen mogen achteraf vragen stellen. Werken met werkblaadjes met vooropgestelde vragen. (rollenspel)

Doelgroep:
Eerste graad ASO omdat het idee van de verklede figuren anders wat te kinderlijk overkomt bij de ietwat oudere leerling. Je kan ook alle werkvormen gebruiken bij deze leeftijd.

Welke vakoverschrijdende leerdoelen willen we bereiken:
Worden volgende vergadering aangevuld.

Waar kunnen we onze inspiratie uit halen:
Uit eigen ervaringen en kennis.

3. Lesverloop

De leerlingen verzamelen centraal om half 9 in de sporthal van de school en worden ingedeeld via vliegwerken: Aeromodeller, Ornithopter, Archaeopetrix, Parachute, V1 en Vliegende schroef. Werken met heterogene groepen bv die van de Latijnse zitten samen met Moderne Talen. (10 kinderen per groep)
Er wordt gewerkt met 6 groepen: 1 verantwoordelijke/leerkracht per groep. Deze neemt zijn groep mee naar een klaslokaal. Deze persoon is verkleed, alsook de lokalen worden met foto’s aangekleed.
Per groepje en per klas gebeurt het volgende (van 9.00 tot 9.30):
Een energizer om de dag te starten. Vrij laten brainstormen over het onderwerp kunst en wetenschap.
De leerkracht schrijft de brainstorming op het bord en geeft bijsturing bv “Wat weten jullie over Da Vinci en Panamarenko”.
De woorden die later nuttig blijken te zijn omcirkelen met kleur op het bord.

De verantwoordelijke/verklede persoon per lokaal gaat dan verder met het vertellen van 1 van de volgende onderwerpen (rollenspel):
1. Da Vinci de mens
2. Da Vinci de kunstenaar
3. Da Vinci de wetenschapper
4. Panamarenko de mens
5. Panamarenko de kunstenaar
6. Panamarenko de wetenschapper

De leerlingen krijgen werkblaadjes met voorgedrukte vragen op. Hierop is ook plaats voor individuele vragen en ruimte om de antwoorden te schrijven.
Via klokopschuifsysteem schuiven de leerlingen door naar een volgende verantwoordelijke in een ander leslokaal. Zij kregen informatie in 6 lokalen. Het oplossingenblad wordt op het einde van de dag in een bundel aan de kinderen meegegeven.

Pauze van 15 minuten. (10.00 tot 10.15 uur) Voor de pauze wordt er rondgegaan in 2 lokalen. Na de pauze wordt er doorgeschoven naar de volgende 4 lokalen. Indien er nog tijd over is na deze rondgang, wordt er een kleine reflectie gedaan met de leerkracht of met kleine groepjes van basis- naar expertgroepjes. Bv. Wat vonden jullie ervan? Of Groepje 1 en 2 overlopen de antwoorden met elkaar. (tot 11.00)

Terug verzamelen in de sporthal om 11.15. Daarop volgt een quiz, de groepsindeling blijft hetzelfde. Er wordt gewerkt met verschillende rondes:
- Fotoronde (Er worden foto’s geprojecteerd en de leerlingen moeten zeggen tot wie de foto’s toebehoren)
- Ren je rot-ronde (Een parcours afleggen voor dat men een antwoord mag geven. Er wordt gedrukt op knop die een gloeilamp doet branden.
- Kruiswoordraadsel (ze krijgen een werkblaadje met een leeg kruiswoordraadsel op en daaronder de vragen. Wie het snelste het centrale woord vindt krijgt de meeste punten, de andere groepen krijgen punten voor het aantal oplossingen dat ze juist hebben.)

De resultaten van elke ronde worden genoteerd op een White Board en zo is de score reeds onmiddellijk berekend.

Kleine reflectie volgt.

De voormiddag wordt beëindigd om 12.00 uur. Ze krijgen een diploma mee in de vorm van een “vliegwerkje”.
Ondersteunende media en bronnen worden per onderdeel/per persoon vermeld.


4. To do’s

Iedereen die een verhaalvorm dient uit te werken bv Da Vinci als mens, dient hiervoor ook een tiental vragen te bedenken en deze te formuleren op een blad en door te sturen naar Carolyn. Ten laatste te mailen voor donderdag 15/11/07.
Allen: nadenken vakoverschrijdende leerdoelen EN foto’s zoeken voor fotoronde
Marijke: leerlingenbundel politiek doorsturen naar iedereen van projectgroep.
Serena: posten verslag op Wiki en verhaal Da Vinci als kunstenaar en diploma, kaartjes en programma-ontwerp en organisatietekening maken.
Rachel: de inhoudelijke Wiki aanpassen
Peter: aanpassen lay-out Wiki
Carolyn: lay-out controleren en verslag aanpassen en kruiswoordraadsel uitwerken en estafette voor ren je rot-ronde.
Lore: Da Vinci als mens uitwerken in verhaalvorm en bijhorende foto’s zoeken om klaslokaal aan te kleden
Marijke: Panamarenko als mens uitwerken in verhaalvorm en bijhorende foto’s zoeken om klaslokaal aan te kleden
Giel: Panamarenko als kunstenaar in verhaalvorm en bijhorende foto’s zoeken om klaslokaal aan te kleden
Kevin: Panamarenko als wetenschapper in verhaalvorm en bijhorende foto’s zoeken om klaslokaal aan te kleden
Peter: Da Vinci als wetenschapper in verhaalvorm en bijhorende foto’s zoeken om klaslokaal aan te kleden.Volgende vergadering: datum 22-11-07 in B206