xios_Logo.jpg

VakOverschrijdend Werken


Groep : I
Groepsleden : Peter, Rachel, Marijke, Serena, Kevin, Giel, Carolyn, Lore
Gekozen casus : Kunst en WetenschapEVALUATIECRITERIA UIT SAM-SCHAAL, GEKOZEN DOOR GROEP
1. Initiatief
2. Inzet en doorzettingsvermogen
3. Discipline en stiptheid
4. Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid
5. Sociale houding
6. Communiceren
7. Leergierigheid en interesseONDERZOEKSVRA(A)G(EN)
Wat is de wisselwerking tussen kunst en wetenschap vroeger en nu ?
(Panamarenko versus Da Vinci.)


1. We gaan Panamarenko en Da Vinci even toelichten :
Wie zijn ze ? Wat deden ze? (mens, wetenschapper/uitvinder, kunstenaar e.a. )2. De vliegwerken
2.1. Welke zijn de belangrijkste vliegwerken die Leonardo heeft voortgebracht?
  • Hoe zijn ze tot stand gekomen?
  • Wat hebben ze teweeg gebracht
  • Wisselwerking kunst - wetenschap

2.2 . Wat zijn de belangrijkste vliegwerken van Panamarenko?
  • Hoe zijn ze tot stand gekomen?
  • Wat hebben ze teweeggebracht?
  • Wisselwerking kunst - wetenschap3. Wat is de link tussen da Vinci en Panamarenko?WERKWIJZE + TIMING
Bepaalde personen worden aangesteld voor het vervullen van bepaalde taken.
Deze opdrachten worden onderling doorgestuurd en overlegd in de volgende vergadering.
Deze worden ook steeds aangeduid in de verslagen bij de TO DO’s.
TAAKVERDELING
Wie doet wat? Wie raadpleegt welke bronnen? (internet, bibliotheek, ...)
of instanties (organisaties, personen, ...)?

4-10-07
Panamarenko: als kunstenaar (Carolyn), wetenschapper (Giel), mens (Marijke)
Da Vinci: als kunstenaar( Rachel), wetenschapper (Peter), mens (Lore)
De kritiek op Da Vinci (Kevin)
De kritiek op Panamarenko (Giel)
11-10-07
De Invloed van de vliegwerken op de kunst en wetenschap?(Marijke, Serena en peter)

Heeft de wetenschap een meerwaarde voor de kunst?(rachel, lore)

Een heldenstatus via kunst en wetenschap? (Giel , Kevin , Carolyn)

film: SerenaEINDRESULTATEN / WAT EN WANNEER

Inhoudelijke wiki: donderdag week 4-5
Miniproject: week 8
Wiki leerlingen: week 9ANDERE AFSPRAKEN BINNEN DE GROEP
We laten elkaar uitspreken, respecteren elkaars mening. We proberen bij de zaak te blijven.
En bereiden ons elke week goed voor om tot de vergadering te komen.
Peter post meestal alles van ons op wiki.