VOORBLAD_1.jpg


Zeer geëerd publiek,


in deze uiteenzetting gaan we trachten bepaalde overeenkomsten tussen

Leonardo da Vinci en Panamarenko duidelijk te maken.

We gaan dit doen aan de hand van hun beider interesses voor

kunst en techniek, hun wetenschappelijke opleiding en hun visionaire ideeën

die ze er dikwijls op nahielden waardoor hun kunstwerken vaak

een verwezelijking werden van hun technische dromen.
Deze site werd gecreëerd door de vriendelijke samenwerking tussen SAV en LO:


Brepoels Lore

Collinet Carolyn

Daems Marijke

De Beule Rachel

De Winne Kevin

Kreemers Giel

Muto Serena

Van Cauter Peter