Vliegwerken van Da Vinci


Vele mensen hebben bijgedragen tot wat men nu vliegtuigen noemt. Al eeuwenlang wilden de mensen vliegen.
De mensen in de 16e eeuw wilden zo vrij zijn als een vogel en bestudeerden deze dan ook van kortbij. De legende van Icarus en zijn vader Daedalus is hiervan een voorbeeld. In de middeleeuwen maakten sommige mensen vleugels aan hun armen en sprongen ze van hoge torens naar beneden omdat ze dachten dat ze zo konden vliegen. Dat werkte natuurlijk niet.
Een grote naam is Leonardo da Vinci. Deze grote man bedacht enkele manieren om te vliegen en om veilig te vliegen. Van kleins af aan was hij gefascineerd door ornithopter.jpgvogels en alles wat er rond hing, vooral de bouw van hun vleugels, de spieren in de vleugels en de betekenis van de veren. Alles wat met de natuur te maken had, daar was Leonardo voor te vinden. Leonardo deed zijn inspiratie op door de schetsen van Icarus als voorbeeld te nemen: vleugels maken die aan een man konden worden bevestigd, zodat deze kon vliegen. Leonardo liet zich bij dit ontwerp natuurlijk ook inspireren door vogels. Door de op- en neergaande beweging van de vleugels zou het ontwerp de lucht in kunnen gaan.
Daarom wist Leonardo al dat de mens met gewone vleugels nooit zou kunnen vliegen. Vogels gebruiken namelijk de helft van hun spieren om te vliegen en dat kan een mens uiteraard niet. Daarom ontwierp hij een model met speciale vleugels. Die vleugels hadden kleppen, die geopend zouden worden bij de start en gesloten bij de landing. Dit ontwerp werd de ornithopter genoemd. Tegenwoordig worden dit soort kleppen gebruikt bij moderne vliegtuigen. Latere uitvinders hebben op deze bevindingen voortgebouwd wat leidde tot de uiteindelijke uitvinding van de gebroeders Wright, het vliegtuig.

Voor Leonardo was dit een wetenschap waarvan hij wou dat dit werkte. Nadien hebben andere wetenschappers zijn schetsen ontdekt en zijn zij dit gaan bestuderen. Zoals al eerder vermeld, zijn de kleppen die da Vinci had bevestigd aan de vleugels, technieken die wij nu ook gebruiken bij onze vliegtuigen. De schetsen worden nu zowel als kunst als voor de wetenschap gebruikt. Men heeft hierop verder gebouwd en onderzocht wat een mogelijke manier kon zijn om zo vliegtuigen te bouwen.

paracadute_d.jpg
2. Parachute

Een ander vliegwerk dat da Vinci in zijn tijd heeft uitgevonden is de parachute. Hij wou een parachute maken die ervoor zorgde dat de mens van eender welke hoogte, veilig zou landen. Hij maakte hiervoor een schets en deze ziet er als volgt uit:
De parachute bestond uit linnen die werd vastgehouden door houten palen die ongeveer 7m meten. Hij maakte de eerste schetsen in 1483.
De parachute was een wild idee van Leonardo en hij bleef voet bij stuk dat deze parachute zou werken. De parachute is de voorlopen van onze parachute weliswaar, die opnieuw en met een ander model is uitgevonden door Jean Pierre Blanchard in 1785. De eerste parachutesprong echter bleef uit tot 1797.


Leonardo’s parachute is slechts maar 1x geprobeerd geweest. De man die dit heeft waar gemaakt was Adrian Nicolas. De man is echter gewend om risico’s te nemenuitgetest.jpg en zag dit als een grote uitdaging. Mensen dachten dat de parachute van Leonardo niet kon vliegen omdat er bovenop de piramide geen opening was, geen stabilisatiegat. De parachute was gemaakt van katoen, i.p.v. linnen en met palen en henneptouw. Hij sprong uit een luchtballon die
3000m boven de grond hing. De parachute en hijzelf hebben het overleefd. Hij opende op 600m hoogte een andere parachute zodat hij zeker veilig kon landen. De parachute van da Vinci slingerde ook niet zoals de parachutes nu doen.

De zweefvliegtuigen en helikopters van nu kenden ze vroeger ook al. Da Vinci heeft hiervan de eerste schetsen gemaakt en hij hoopte hiermee te kunnen vliegen. Hij noemde het de vliegende schroef.
De tekening toont hoe het er uit moest zien; een metalen geraamte waarover gesteven linnen is gespannen. De linnen schroef moest door een mens worden aangedreven en snel gaan roteren. Deze helikopter boort zich als het ware de lucht in, door de vorm van een boor zou die moeten kunnen opstijgen.
Het grootste probleem met de vliegtuig van da Vinci is dat deze geen motor had en dus niet kon vliegen. Met een motor was dit dan misschien wel gelukt.
Als bewijs dat deze vliegende schroef iets te maken heeft met de wetenschap van nu, is het feit dat de uitvinder van de echte helikopter, Igor Sikorsky, wél de plannen van Leonardo gebruikt voor zijn ontwerp.

davinci-glider-h190.jpg

3. Vliegende schroef


De vliegwerken en schetsen van Leonardo da Vinci waren de eerste voorlopers van wat wij tegenwoordig kennen. Men zou kunnen stellen dat onze vliegwerken hier waarschijnlijk op gebaseerd zijn. We mogen er een feit van maken dat kunst en vliegwerken goed samen gaan. Het bewijs is dat Leonardo da Vinci in zijn tijd zijn vliegwerken als een wetenschap bekeek, maar tegenwoordig zijn ze authentieke kunst geworden. Men veronderstel vaak dat Leonardo da Vinci ook veel invloed op Panamarenko heeft gehad. Deze laatste heeft namelijk enkele kunstwerken die op da Vinci's werken lijken en hiermee een parodie wil aangaan op wat er nu van de vliegwerken is. Dus kunst en wetenschap liggen dicht bij elkaar. Wat voor de een wetenschap is, wordt later voor de andere als kunst gezien.