da_vinci_oud_1.jpg

LEONARDO DA VINCI

Als mens

Leonardo da Vinci zag het levenslicht op 15 april 1452 in Anchiano, een dorp nabij Vinci, op het grondgebied van Florence. Zijn vader Pietro was een notaris en zijn moeder Chataria, een boerenmeisje. Geboren als onechtelijk kind kreeg da Vinci niet de kans om klassieke studies te volgen. Leonardo werd ondergebracht in een schildersatelier waar hij zijn artistiek talent ontwikkelde. Bovendien bouwde hij doorheen zijn jeugd een grote interesse op voor de werking van het menselijk lichaam. Zijn interesse reikte echter verder dan enkel het menselijk aspect. Da Vinci is uitgegroeid tot een geniaal mens als uitvinder, filosoof, musicus, wetenschapper, architect en kunstenaar. Zo werd hij de homo universalis, uit de Renaissance genoemd.

Op jonge leeftijd vertrok Leonardo naar Florence, waar hij in de leer ging bij Verrocchio. Tijdens zijn periode in het atelier van Verrocchio heeft hij meegewerkt aan vele schilderijen van zijn meester. Da Vinci’s talent kwam al snel bovendrijven. Hij werd in 1472 lid van de schildersgilde van Florence. Gedurende zijn levensloop vertoefde hij in vele steden zoals o.a. Milaan en Rome. In zijn tijd werd Leonardo gezien als een controversieel persoon. Vanwege zijn artistieke talenten kreeg Leonardo verschillende opdrachten van de Kerk, en stond hij onder bescherming van invloedrijke families. Leonardo werd zelfs een tijdje door de paus zelf beschermd. Doch was Leonardo het niet altijd eens met de ideeën van de Katholieke Kerk. Volgens sommige critici kan je dit zien aan bepaalde details in zijn schilderijen. Verder zijn er ook vele speculaties geweest over de geaardheid van Da Vinci. Hij zou namelijk nooit een relatie gehad hebben met een vrouw en in 1476 werd hij anoniem beschuldigd van homoseksuele contacten met een 17-jarig model.
Zijn laatste levensjaren werkte hij in het kasteel van Ambois voor koning Frans 1 van Frankrijk. Leonardo overleed op 2 mei 1519 in het Franse Cloux en ligt begraven in de Kapel van St. Hubertus in het kasteel van Amboise in Amboise. Hedendaags kan je nog zijn verborgen werplaats bezoeken. de werkplaats van Leonardo da Vinci in Florence

040712-Amboise-St.jpg
2. begraafplaats van da Vinci in Amboise

Als kunstenaar
In zijn tijd werd Leonardo da Vinci enkel gewaardeerd voor zijn kunstwerken. De status, die deze voor hem
opleverde, maakte dat hij beschermd werd door invloedrijke personen. Zoals al eerder gezegd werd hij zelfs een tijdje door de paus in bescherming genomen. Waardoor we kunnen afleiden dat hij als kunstenaar in dit tijdsdiscours een gewaardeerde status heeft verkregen.
Zijn schilder- en beeldhouwtalent zorgden dat hij uitgenodigd werd bij verschillende families. Voor de portretten die hij maakte, werd hij vergoed. Leonardo’s meest
bekende werken zijn De ‘Mona Lisa’ en ‘Het Laatste Avondmaal’.

avondmaal_davinci_grt.jpgmona_lisa_klein.jpg
3. Het Laatste Avondmaal

Voor al zijn kunstwerken vertrok da Vinci vanuit de wetenschap. Hij wilde dat zijn werken de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderden.Als wetenschapper

Zijn wetenschappelijke werken werden met minder applaus onthaald. Alhoewel de Verlichting stilaan doorbrak, ging zijn onderzoek te ver voor de heersende waarden en normen. Ook als uitvinder zette hij verschillende inzichten op papier. Vele van deze uitvindingen waren in werkelijkheid niet uitvoerbaar en de erkenning van de waarde van deze principes heeft echter lang op zich laten wachten.
Leonardo’s wetenschappelijk werk was gebaseerd op empirisch onderzoek. Hij trachtte een verschijnsel te doorgronden door het zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en te tekenen. Ook da Vinci was van plan een grote encyclopedie te maken op basis van tekeningen.
anatom.jpg
Eén van Leonardo’s grootste interesses was de studie van anatomie.
Zo bestudeerde Da Vinci onder andere de vlucht van vogels en één van zijn meer lugubere praktijken was het opgraven van lijken om deze daarna te ontleden. Zijn kennis over het menselijke lichaam breidde zich gestaag uit,maar tegelijkertijd brachten deze opgravingen hem echter wel in diskrediet bij de kerk, die deze praktijken sterk afkeurde. Zijn ontledingsdrang kunnen we ook linken aan zijn interesse om elk aspect van een theorie te begrijpen.
Deze manier van werken zorgde dat da Vinci vele technische uitvindingen kon doen (Bijv.: een helikopter, een onderzeeër,..),waarvan hij echter velen in die tijd nog niet kon uitvoeren. Zo ontwierp Da Vinci in 1502 een plan voor een 200 meter lange brug zonder tussenliggende pijlers. Dit ontwerp werd toen niet uitgevoerd maar in 2001 ontwikkelde men in Noorwegen een brug volgens dit principe. Zijn theorieën blijken dus nu ook nog steeds hun waarde te behouden.

selberg.png
6. Leonardo da Vinci Brug in Noorwegen

We kunnen concluderen dat zijn kunstwerken de grootste bron van waardering waren in zijn tijd, maar dat zijn louter wetenschappelijk werk in die tijdsgeest te vernieuwend was.